Social media:

SPECIALIZĂRI MASTER

Pentru anul universitar 2021-2022, facultatea organizează 4 forme de Master - cursuri postuniversitare, care se adresează absolvenților facultăților de profil cu examen de licență, dupa cum urmează:

Structura anului universitar 2023-2024

Planurile de studii urmăresc continuarea formării profesionale a absolvenților licențiați în Educație Fizică și Sport în direcția formării competențelor necesare predării educației fizice la ciclul liceal și în învățământul superior, a organizării și desfășurării activităților sportive extracurriculare, a educației permanente pentru practicarea acestora în cadrul Masterului Activitate motrică curriculară și extracurriculară, a formării competențelor specifice sportului de performanță la nivel juniori, seniori și înaltă performanță în cadrul Masterului Performanță în sport. Masterul Kinetoterapia în reeducarea neuromotorie este un program pe care îl propunem pe parcursul a patru semestre. Include noțiuni generale ce țin de bazele anatomofiziologice și patologice ale recuperării neuromotorii, dar și noțiuni referitoare la modul de abordare din punct de vedere clinic, funcțional al pacienților în funcție de vârstă, programul cuprinzând cursuri, seminarii și ore de lucrări practice care conțin teme legate de mijloacele adjuvante terapiei recuperatorii kinetice cum este masajul, tehnici speciale de masaj, ortezare, terapie fizicală, psihoterapie, terapie de urgență. Temele propuse în cadrul acestui program de pregătire postuniversitar vine să consolideze cunostințele teoretico-practice pe care absolvenții de kinetoterapie le-au dobândit în timpul facultății, având posibilitatea de a-și însuși tehnici și metode noi de recuperare. Cursul conține un număr mare de ore de lucrări practice care se vor desfășura în unități de specialitate, în cadrul cărora cursanții vor avea posibilitatea să lucreze cu cazuri concrete, să evalueze pacienții și apoi să stabilească programul kinetic recuperator pe care să-l aplice urmărind evoluția pacienților. Acest curs îl considerăm util datorită necesității tot mai mari a intervenției recuperatorii în bolile neurologice și patologia complexă a sistemului locomotor, știut fiind faptul că acestea lasă sechele fizice și funcționale importante, care impun o evaluare corectă și o abordare corectă din punct de vedere terapeutic a pacienților, în vederea reducerii impactului social pe care aceste sechele le au și costurile acestora. Cunoașterea și aplicarea pe baze științifice a programelor de recuperare în sfera neuromotorie sunt absolut necesare în obținerea unor efecte benefice legate de reeducarea neuromotorie.