Social media:

Colaborări academice

Forme și rezultate ale colaborării, în domeniul specializării, cu alte instituții din țară și din străinătate

Pentru realizarea stagiilor clinice și a orelor de lucrări practice de specialitate prevăzute în planul de învățământ, Facultatea de Educație Fizică și Sport, secția Kinetoterapie, a colaborat cu numeroase instituții cu profil medical și unități de învățământ din țară și străinătate:

 • Policlinica pentru Sportivi din Craiova, unde se desfășoară stagiile clinice la anii I și IV, lucrări practice de Fizioterapie (an IV)
 • Spitalul Filantropia unde se desfășoară lucrările practice din cadrul disciplinei Semiologie, anul II și stagile clinice an II
 • Școala Specială Regina Maria unde se desfășoară lucrările practice din cadrul disciplinei Kinetoterapia în afecțiuni pediatrice, anul III
 • Centrul de Plasament nr. 6 unde se desfășoară lucrările practice din cadrul disciplinei Kinetoterapia în afecțiuni pediatrice, anul III, și activitățile din cadrul practicii în instituții de ocrotire, an III
 • Spitalul Clinic de Neuro-psihiatrie nr. 4 Craiova unde se desfășoară lucrările practice din cadrul disciplinei Kinetoterapia în afecțiuni neurologice, anul III si stagiul clinic an III.
 • Practica în stațiuni balneo-climaterice în cadrul complexului de recuperare Herculane
 • Practica în stațiuni balneo-climaterice în cadrul complexului de recuperare Govora
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu Handicap pentru lucrările practice din cadrul disciplinei Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice (an III) și Kinetoterapie în geriatrie (an IV)
 • Colaborare pe termen lung cu Complexul de Recuperare Herculane în vederea organizării unei secții de kinetoterapie în Herculane cu utilizarea potențialului local.

Colaborări cu instituții cu profil medical și unități de învățământ din țară și străinătate în cadrul unor programe de cercetare și formare profesională continuă:

 • Colaborări cu Spitalul Clinic nr.1 din Craiova, Spitalul Clinic de Neuro-psihiatrie nr. 4 Craiova, Hogeschool West-Vlaanderen / Belgia / KortrijK, Centre for the Development of Human Resources and Vocational Training Pyxida / Grecia / Atena, Totnes European School / Anglia / Totness în cadrul programului LEONARDO da VINCI Contract nr. RO/2002/ PL 89064/S, intitulat Achiziția unor noi abilități și cunoștiințe practice de către studenții secției de kinetoterapie. În cadrul acestui program am realizat colaborări cu spitale și centre de recuperare din Belgia, Anglia și Grecia, unde studenții noștri au desfășurat stagii clinice. La finalul stagiului au fost evaluați de îndrumaăorii respectivi și li s-au eliberat fișe de evaluare și certificate de atestare.
 • Colaborare cu Universitatea din Oradea, Federația Universitară de Kinetoterapie, Prefectura Craiova, Hogeschool West-Vlaanderen / Belgia / KortrijK, Awesome Interactive, Malta; Entente UK, SCUE Studio de Consulenza per l'Unione Europea, Taranto, Italia; Technical University of Crete, Grecia, în cadrul programului LEONARDO da VINCI Procedura B/2004, cod RO/o4/B/P/PP 17 5006, intitulat Centru Educațional pentru Controlul Sănătății, Servicii profilactice și Recuperatorii.
 • Colaborare cu Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, World Vision Romania, World Vision Austria, SCUE Studio de Consulenza per l'Unione Europea în cadrul programului LEONARDO da VINCI cod RO/04/EX/93 043, intitulat Implementarea unor activități sportive cu scop recreativ și competitional la copiii cu handicap.
 • Colaborare cu Institutul Național de cercetări pentru Problemele Sportive București în cadrul programului CERES 93/2002, director de proiect Talaban Denisa, intitulat Metodologie de monitorizare a pregătirii sportivilor de înaltă performanță în sporturile ciclice cu dominanță aerobă.
 • Colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării practicii pedagogice în învățământul special în cadrul unităților școlare de profil.