Social media:

DIRECȚII DE CERCETARE ALE CENTRULUI


Denumirea propusă pentru centrul de cercetare - CENTRU DE STUDIU ȘI CERCETARE A MOTRICITĂȚII UMANE

Acronim - CSCMU

Direcția / direcțiile principale de cercetare:

  • Analiza mișcării corpului uman
  • Evaluarea neuromusculară în sportul de performanță și în patologia neuromotorie
  • Evaluarea funcțională în sportul de performanță
  • Studii antropometrice
  • Activitățile motrice şi rolul lor în ameliorarea calității vieții
  • Alternative educaționale în educație fizică şi sport
  • Optimizarea procesului de pregătire a sportivilor de performanță
  • Impactul sportului asupra personalității
  • Management şi marketing în sport