Social media:

CALENDAR DESFĂȘURARE LICENȚĂ


  Facultatea de Educație Fizică și Sport este acreditată pentru organizarea examenului de licență, conform datelor stabilite la nivelul universității.

  Metodologia de desfășurare a examenului de licență respectă prevederile legale actuale, constând în promovarea a două probe al căror conținut este:

 • Proba I - susținerea lucrării de licență. Evaluare - se acordă o notă de către fiecare membru al comisiei și apoi se calculează media acestora care va fi nota acordată la susținerea lucrării.
 • Proba a II-a - examen oral privind cunoștințele acumulate (cu bibliografia recomandată). Evaluare - se acordă o notă de către fiecare membru al comisiei și apoi se calculează media acestora care va fi nota cordată la examenul oral.
 • Nota finală a examenului se calculează ca medie a notelor celor două probe.

  SPECIALIZAREA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

  - GHID PENTRU ELABORAREA, REDACTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE

  - TEMATICA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

  CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENȚĂ:

 • Sesiunea iulie 2020
 • Licență Educație Fizică și sportivă - Craiova: 1-2 iulie 2020

  Licență Educație Fizică și sportivă - CUDTS: 3-4 iulie 2020

 • Sesiunea septembrie 2020
 • Licență sesiunea septembrie: 14-15 septembrie 2020

  CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENȚĂ:

 • Sesiunea iulie 2020
 • Licență Kinetoterapie și motricitate specială - Craiova: 13-14 iulie 2020

  Licență Kinetoterapie și motricitate specială - CUDTS: 17-18 iulie 2020

 • Sesiunea septembrie 2020
 • Licență sesiunea septembrie: 14-15 septembrie 2020