Social media:

Istoric facultate

1990.

Se înființează secția de Educație Fizică și Sport a Facultății de Științe

1995.

Secția devine Facultatea de Educație Fizică și Sport prin Ordinul Ministerului Învățămantului nr.4622.

1997.

Este acreditată Facultatea de Educație Fizică și Sport.
Se autorizează funcționarea Secției de Kinetoterapie.

1998.

Sediul Facultății de Educație Fizică și Sport se stabilește pe str. Brestei, nr. 156 (sediul fostului Liceu Militar "Tudor Vladimirescu").

2000.

Se înființează sectia de Educație Fizică și Management în Sport.

2003.

Se înființează sectia de master "Sport și management în sport", cursuri de zi, durata 2 ani.

2004.

Se înființează sectia de master "Traumatologie și recuperare în sport", cursuri de zi, durata 2 ani.
Este acreditată Secția de Kinetoterapie.
Se înființează catedra IV - Kinetoterapie în cadrul Centrului Universitar Drobeta - Turnu Severin al Universității din Craiova, cu secțiile "Educație fizică și sportivă" și "Kinetoterapie și motricitate specială".

2005.

Este reevaluată secția Educatie fizică și sport.
Master - "Competiție și performanță sportivă", "Sport și calitatea vieții", "Kinetoteraie în recuperare neuromotorie", cursuri de zi, durata 2 ani.
Toate formele de Master- studii postuniversitare au planuri de studii cu 120 credite.
Curs postuniversitar "Masaj terapeutic, tehnici speciale de masaj, masajul și concepte noi de recuperare în patologia infantilă", cursuri de zi, durata 1 semestru (120 ore).

2008.

Master în sistem Bologna - "Activitate motrică curriculară și extracurriculară", "Performanță în sport", "Kinetoterapie in reeducare neuromotorie".
Planurile de studii aplică sistemul de credite transferabile pe durata a 2 ani/ 4 semestre x 30 credite (120 credite). Absolvenții ciclurilor de licență și master în sistem Bologna care doresc să profeseze în învățământ trebuie să urmeze cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu înscriere la sediul acestuia din Craiova, str. A. I. Cuza nr. 13.

2013.

Se organizează primele cursuri postuniversitare