Social media:

BIBLIOTECA FEFS


Facultatea de Educație Fizică și Sport beneficiază de o bibliotecă proprie, cu sediul în str. Brestei, nr. 146, care deține atât cărți, cât și publicații periodice românești și străine din cele două domenii de activitate (educație fizică și sportivă, kinetoterapie și motricitate specială). Biblioteca facultății susține procesul de instruire, formare, educare și cercetare, deservind prioritar studenții, masteranzii și cadrele didactice. Biblioteca practică împrumutul la domiciliu, dar are și regim de sală de lectură cu 60 de locuri, aici, putând fi consultate toate publicațiile existente în depozit. Modalitățile de informare asupra colecțiilor au la baza catalogul tradițional alfabetic și sistematic, baza de date care poate fi accesată de pe calculatorul din sala de lectură pus la dispoziția utilizatorilor, discuție cu bibliotecarul despre existența anumitor publicații la care se specifică autorul, titlul sau cel puțin cuvinte cheie.

Programul de funcționare al bibliotecii: luni-vineri, între orele 8,00-19,00

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ SUNT:

  • CARTEA DE IDENTITATE
  • CARNETUL DE STUDENT VIZAT PE ANUL UNIVERSITAR ÎN CURS
  • PLIC + TIMBRU (VALOAREA UNEI SCRISORI RECOMANDATE)

- Consultarea colecțiilor la sala de lectură și împrumutul la domiciliu

Site-ul Bibliotecii Universității din Craiova

- Biblioteca Online - lista cărți apărute la Editura Universitaria, Craiova, alte materiale în format electronic.