Social media:

SPECIALIZĂRI LICENȚĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Facultatea noastră pregatește specialiști în domeniul educației fizice și sportului la nivel Licență. Studiile au durata de 3 ani/ 180 credite, absolvenții fiind licențiați în Educație Fizică și Sport cu specializarea Educație Fizică și Sportivă.
Diplomele universitare le asigură absolvenților noștri posibilități de inserție socială dupa cum urmează:

 • profesor de educație fizică și sport pentru ciclul primar și gimnazial
 • instructor sportiv
 • instructor fitness
 • preparator fizic
 • instructor aerobic
Structura anului universitar 2023-2024 - CRAIOVA
Structura anului universitar 2023-2024 - C.U.D.T.S.
Planuri de învățământ

Planul de studii, urmărind dinamica dezvoltării domeniului atât pe plan național cât și internațional, va înregistra periodic schimbări de acordare a acestuia cu cerințele pieței muncii.

> Programele analitice:
 • sunt elaborate în consonanță cu acumulările în cunoașterea științifică a domeniului.
 • au la bază sistemul creditelor transferabile, existând o relativă unitate de vedere la nivel național asupra conținutului acestora.
 • oferă posibilitatea unei pregătiri fundamentale ce reprezintă o oportunitate pentru cursanți, ce poate fi apoi extinsă prin studii de masterat.
 • asigură nivelul de cunoștințe la nivel licență pentru practicarea profesiei.

SPECIALIZĂRI LICENȚĂ

KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Facultatea noastră pregatește specialiști posesori a unor diplome universitare prin care sunt recunoscuți ca Licențiați în Profilul Educație Fizică și Sport - Secția de Kinetoterapie - Licențiat în Kinetoterapie.

Diploma universitară le asigură absolvenților Secției de Kinetoterapie, oportunități de inserție socială, prin posibilitatea desfășurării activității profesionale în spitale, policlinici, sanatorii, instituții speciale, școli și scoli speciale, stațiuni balneo-climaterice, case sau centre de sănătate, dispensare, în complexele pentru sport, asigurarea recuperării la loturile sportive, în instituții de stat sau private, în cadrul unor O.N.G.-uri, cabinete private.

Kinetoterapeutul acordă asistență kinetică, profilactică, terapeutică și de recuperare medicală, făcând parte din personalul cu studii superioare specializat în asigurarea stării de sănătate a populației. El lucrează în echipă (direct sau indirect), în colaborare cu medici specialiști, cu psihologi, asistenți sociali, ortopezi etc.

Planuri de învățământ

Facultatea și-a elaborat planuri de studii proprii, conținutul acestora având în vedere dinamica dezvoltării sociale și acumulările științei în domeniu, cu raportări la experiența națională și internațională. Astfel, începând cu anul universitar 1997, formarea profesională a studenților, urmează sistemul de credite transferabile compatibil cu oricare din secțiile de profil din țara și recunoscută de Comunitatea Europeană.

Structura anului universitar 2023-2024 - CRAIOVA
Structura anului universitar 2023-2024 - C.U.D.T.S.
Programele analitice:
 • sunt elaborate în consonanță cu acumulările în cunoașterea științifică a domeniului.
 • au la bază sistemul creditelor transferabile, existând o relativă unitate de vedere la nivel național asupra conținutului acestora.
 • oferă posibilitatea unei pregătiri fundamentale ce reprezintă o oportunitate pentru cursanți, ce poate fi apoi extinsă prin studii de masterat.
 • asigură nivelul de cunoștințe la nivel licență pentru practicarea profesiei.