Social media:

PROGRAME EUROPENE DERULATE DE FEFS

M - CARE - MUTUAL CARING - FROM KNOWLEDGE TO ACTION M - CARE - Asistența mutuală în îngrijire
 • Proiect LLP - GRUNDTVIG - Parteneriate pentru învățare,
 • Ref: 2013-1-RO1-GRU06-29473 1, ID national proiect: GRU-13-C-LP-209-DJ-RO, FINANTARE (EURO): 86 000 (total), 15 000 (UCV)
 • Coordonator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, D06 Kinetoterapie si Medicina Sportiva (RO)
 • Manager proiect: Conf.univ.dr. Eugenia Roșulescu
 • Parteneri: Tor Vergata University of Rome: Faculty of Medicine, Clinical Sciences and Translational Medicine Department (IT); Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Dolj (RO); The Cracow Centre of the Management and Administration Ltd (PL); European Educational Circle (LV).
NMD-PRO - Neuromuscular diseases: professional parents and patients (NMD-PRO - Bolile neuromusculare: părinți și pacienți profesioniști)
 • Proiect LLP - GRUNDTVIG - Parteneriate pentru invatare, 2011-1-RO1-GRU06-14989 1, Contract/Nr. National referinta: 162 / GRU-11-C-LP-16-DJ-RO
 • FINANTARE (EURO): 85 000 (total), 15 000 (UCV)
 • Manager proiect: Conf.univ.dr. Eugenia Roșulescu
 • PARTENER COORDONATOR: Universitatea din Craiova
 • PARTENERI: Asociația Parent Project - România; Romania Fondazione Ospedali Riuniti Ancona Onlus - Italy; University Educational Circle - Latvia; Action Duchenne Limited - United Kingdom.
Dobândirea de noi abilități și cunoștinte practice pentru studenții din domeniul kinetoterapiei.
 • Proiect Leonardo da Vinci PL 89064/S 2002, Euro;
 • FINANȚARE (EURO): 45735
 • COORDONATOR PROIECT: Avramescu Taina
 • Parteneri: Spitalul Clinic Regional nr. 1 Craiova, Spitalul Clinic Neuropsihiatrie nr. 4 Craiova, Agentia de turism ALFA & OMEGA Craiova, Hogeschool Belgia, Centre for the Development of Human Resources and Vocational Training Pyxida, Grecia; Totnes European School UK
Centru de pregătire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice și de recuperare
 • Proiect Leonardo da Vinci RO/04/B/F/PP 17 5006
 • FINANȚARE (EURO): 265.888
 • COORDONATOR PROIECT: Avramescu Taina
 • Parteneri: Universitatea din Oradea, Fundația Universitară pentru Kinetoterapie Oradea, Prefectura Craiova, HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN KortrijK, Belgia; ENTENTE UK, - SCUE / STUDIO DI CONSULENZA PER LA UNIONE EUROPEA, TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE
Dezvoltarea la standarde Europene a competențelor tinerilor absolvenți în scopul integrării sociale a copiiilor cu disabilități prin activități fizice adaptate
 • Proiect Leonardo da Vinci RO/2005/PL95010/MTD
 • FINANȚARE (EURO): 26.800
 • COORDONATOR PROIECT: Avramescu Taina
 • Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, World Vision Romania, SCUE / Studio di Consulenza per lUnione Europea, Italy, World Vision, Gesellschaft fur Entwicklungshilfe und Volkerverstandigung, Austria
Dezvoltarea competențelor europene în turismul alternativ
 • Proiect Leonardo da Vinci RO/2005/PL95 187/S
 • FINANȚARE (EURO): 26.800
 • COORDONATOR PROIECT: Avramescu Taina
 • Parteneri: - Agentia de turism ALFA & OMEGA Craiova, CO&SO Firenze, Hogeschool West-Vlaanderen KortrijK, Belgia,
Dezvoltarea competențelor europene în terapie ocupațională pentru studenții de la kinetoterapie
 • Proiect Leonardo da Vinci RO/2005/PL95 186/S
 • FINANȚARE (EURO): 26.800
 • COORDONATOR PROIECT: Avramescu Taina
 • Parteneri: Hogeschool West-Vlaanderen KortrijK, Belgia