Social media:

Baza materială

 • Facultatea de Educație Fizică și Sport dispune de un local propriu și spații proprii pentru activitatea didactică, spații dotate cu toate facilitățile necesare parcurgerii în condiții optime a programelor de invățământ pe discipline specifice pentru fiecare secție, precum și cămine pentru studenți. Sunt realizate în prezent cabinete metodice și săli de seminarii pentru toate disciplinele de studiu, bibliotecă proprie cu un volum de carte de peste 4000 de exemplare, sală de calculatoare conectate la internet, săli pentru kinetoterapie dotate cu aparatură medicală moderna fixă, dar și mobilă pentru investigații pe teren, săli pentru activitatea practică și terenuri în aer liber dotate cu materiale, instalații și aparatură specifică fiecarei ramuri sportive, săli de cursuri, echipamente pentru schi și natație, facilități pentru elaborarea cursurilor academice și a lucrărilor de cercetare pentru cadrele didactice și studenți etc.

Structura spațiilor proprii

 • Sediul principal al facultății se află repartizat pe o suprafață de 6,03 ha și include:
  • Un corp de clădire în care se află sediul decanatului, secretariatul, birouri pentru prodecani și secretar științific, birou tehnoredactare, cabinete metodice și săli de seminarii pentru atletism, gimnastică, teorie și metodică, handbal, volei, pedagogie-psihologie, biochimie, biomecanică, 2 săli de calculatoare, sediul AOR Dolj.
  • Corp de clădire pentru secția de kinetoterapie care include cabinete metodice și săli pentru laboratoare pentru anatomie, fiziologie, masaj, explorări funcționale, fizioterapie, ergofiziologie.
  • Corp de clădire care cuprinde o sală pentru cursuri, sala de atletism, de gimnastică, atletică grea, sala pentru fitness, magazii pentru echipamente și materiale sportive.
  • Doua cămine pentru studenți cu o capacitate de peste 160 de locuri.
  • Terenuri de sport în aer liber de fotbal, pentru probele atletice, handbal, baschet, volei, tenis de câmp.
 • Complex sportiv "Sala Universității" ce include o sală de gimnastică artistică, sală pentru volei și baschet și o sală de scrimă.
 • Complex sportiv Stadion "Ion Oblemenco" care are o sală pentru tenis de masă și una pentru handbal.
 • Complex sportiv "Facultatea de Educație Fizică și Sport" care cuprinde două săli de sport, terenuri în aer liber pentru atletism, fotbal, handbal, volei, baschet, birouri pentru catedra III și magazie de echipamente și materiale sportive.
 • Sala Sporturilor din Craiova, o sală modernă amenajată pentru toate jocurile sportive, cu toate facilitățile necesare echipelor reprezentative de performanță.
 • În incinta clădirii secției de Kinetoterapie își desfașoară activitatea Centrul pentru recupararea precoce a copiilor cu disabilități, realizat împreuna cu organizația non guvernamentala "World vision".