Social media:

ACTE NECESARE - ÎNSCRIERE ONLINE MASTER 2020

CIFRA DE ȘCOLARIZARE:


 • - Activitate motrică curriculară și extracurriculară: Buget - 20; Taxă - 20
 • - Performanță în sport: Buget - 20; Taxă - 25
 • - Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive: Buget - ; Taxă - 25
 • - Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie: Buget 24 ; Taxă - 66

CONDIȚII DE ADMITERE MASTER 2020


Activitate motrică curriculară și extracurriculară
Admiterea se va realiza astfel:

 • Proba 1. Scrisoare de intenție (admis / respins)
 • 2. Media generală a anilor din cadrul studiilor de licență - 100%

Criterii departajare medii egale:

 • 1. Media examenului de licență

Performanță în sport
Admiterea se va realiza astfel:

 • Proba 1. Scrisoare de intenție (admis / respins)
 • 2. Media generală a anilor din cadrul studiilor de licență - 100%

Criterii departajare medii egale:

 • 1. Nota obținută la disciplina Teoria antrenamentului sportiv în cadrul studiilor de licență
 • 1. Media examenului de licență

Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive
Admiterea se va realiza astfel:

 • Proba 1. Scrisoare de intenție (admis / respins)
 • 2. Media generală a anilor din cadrul studiilor de licență - 100%

Criterii departajare medii egale:

 • 1. Nota obținută la disciplina Teoria și metodica educației fizice în cadrul studiilor de licență
 • 2. Media examenului de licență

Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie

 • Admiterea la programul de studii (master) se va face pe baza mediei generale a anilor de studii de licență.

Criterii departajare medii egale:

 • Mediile obținute în timpul studiilor de licență la disciplinele Anatomie și Kinetoterapia deficiențelor fizice.

CALENDARUL ADMITERII LA MASTER 2020


Activitate motrică curriculară și extracurriculară

 • Înscrierea candidaților : - 11-21 septembrie 2020
 • Afișarea rezultate parțiale: - 22 septembrie 2020
 • Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): - 22-24 septembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: - 25 septembrie 2020

Performanță în sport

 • Înscrierea candidaților : - 11-21 septembrie 2020
 • Afișarea rezultate parțiale: - 22 septembrie 2020
 • Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): - 22-24 septembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: - 25 septembrie 2020

Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive

 • Înscrierea candidaților : - 11-21 septembrie 2020
 • Afișarea rezultate parțiale: - 22 septembrie 2020
 • Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): - 22-24 septembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: - 25 septembrie 2020

Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie

 • Înscrierea candidaților : - 11-21 septembrie 2020
 • Afișarea rezultate parțiale: - 22 septembrie 2020
 • Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): - 22-24 septembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: - 25 septembrie 2020