Social media:

ADMITEREA LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - ANUL UNIVERSITAR 2020-2021


REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 - CUDTS

- Vă rugăm, în perioada 15-18 septembrie 2020, să confirmați locul la taxă prin depunerea actelor în original la secretariatul facultății, dovada plății taxei de înmatriculare și semnarea contractului de școlarizare.

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT are domeniul fundamental pentru studii universitare de licență ȘTIINTA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE, cu un număr de 180 de credite transferabile și două specializări, cursuri de ZI:

 • Educație Fizică și Sportivă;
 • Kinetoterapie și Motricitate Specială.
Acte necesare înscriere online
Cifra de școlarizare:
 • Pentru specializarea Educație Fizică și Sportivă
  a. Craiova - Număr locuri Buget: 45, din care 15 locuri pentru sportivii de performanță; Număr locuri Taxă: 105.
  b. Drobeta-Turnu Severin - Număr locuri Buget: 15, din care 3 locuri pentru sportivii de performanță; Număr locuri Taxă: 45.
 • Pentru specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială
  a. Craiova - Număr locuri Buget: 35; Număr locuri Taxă: 115.
  b. Drobeta-Turnu Severin - Număr locuri Buget: 9; Număr locuri Taxă: 51.
Condiții de admitere:
 • Pentru specializarea Educație Fizică și Sportivă
  1.Scrisoare de intenție (Admis / Respins)
  2.Media generală la examenul de bacalaureat - 100%
  -Criterii de departajare la medii egale:
  1.Nota obținută la bacalaureat, la examenul de Limba și literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).
  2.Media generală a anilor de studii liceale.
  3.Media la disciplina anatomie (clasa a XI-a) / biologie (clasa a X-a liceu tehnologic)
 • Pentru specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială - Probe de concurs:
  1.Media aritmetică obținută din media examenului de bacalaureat și media generală a anilor de studii liceale.
  -Criterii de departajare la medii egale:
  1.Media examenului de bacalaureat.

 • CONCURS PE LOCURI DE LA BUGET FĂRĂ EXAMEN DE ADMITERE PENTRU SPORTIVII DE PERFORMANȚĂ

CALENDAR ADMITERE 2020-2021

LICENȚĂ - Craiova și Drobeta-Turnu Severin

 • Educație Fizică și Sportivă;
 • Kinetoterapie și Motricitate Specială.

Pentru sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaților : - 6-16 iulie 2020
 • Admitere online (evaluarea dosar concurs): - 17 iulie 2020
 • Afișarea rezultate parțiale: - 18 iulie 2020
 • Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): - 20-23 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: - 24 iulie 2020

Pentru sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaților : - 3-12 septembrie 2020
 • Admitere online (evaluarea dosar concurs): - 13 septembrie 2020
 • Afișarea rezultate parțiale: - 14 septembrie 2020
 • Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): - 15-18 septembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: - 18 septembrie 2020